MRK 3480, Studieenhet 3, del 2 - Holdningsdannelse og holdningsendring

January 13, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Holdningsdannelse og holdningsendring".  Pensum: Kapittel 9 i Consumer Behaviour.

Lengde: 01:31
00:0000:00

Facebook Comments: