MRK 3480, Studieenhet 1, del 1 - Introduksjon til forbrukeratferd

January 13, 2015
Podcasten er lest inn av Andreas Bryn Edesberg. Forfatterne av boken er Nina Ronæs og Asle fagerstrøm.

Studieenhet 1 tar for seg tre emner:
1. Introduksjon til forbrukeratferd
2. Segmentering
3. Beslutningsprosessen

Denne Podcasten tar for seg emnet om "introduksjon til forbrukeratferd". Pensum: Kapittel 1 og 2 i Consumer Behaviour. 

Lengde: 01:32

MRK 3480, Studieenhet 1, del 2 - Segmentering

January 13, 2015
Denne Podcasten tar for seg emnet om "Segmentering". Pensum: Kapittel 3 i Consumer Behaviour.

Lengde: 01:11

MRK 3480, Studieenhet 1, del 3 - Beslutningsprosessen

January 13, 2015
Denne Podcasten tar for seg emnet om "Beslutningsprosessen". Pensum: Kapittel 4 i Consumer Behaviour.

Lengde: 01:02

MRK 3480, Studieenhet 2, del 1 - Behov og motiv

January 13, 2015
Studieenhet 2 tar for seg følgende hovedtema:
1. Behov og motiv
2. Personlighet
3. Persepsjon

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Behov og motiv". Pensum: Kapittel 5 i Consumer Behaviour 

Lengde: 01:25

MRK 3480, Studieenhet 2, del 2 - Personlighet

January 13, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Personlighet". Pensum: Kapittel 6 i Consumer Behaviour

Lengde: 01:05

MRK 3480, Studieenhet 2, del 3 - Persepsjon

January 13, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Persepsjon". Pensum: Kapittel 7 i Consumer Behaviour

Lengde: 01:19

MRK 3480, Studieenhet 3, del 1 - Forbrukerlæring

January 13, 2015
Studieenhet 3 tar for seg følgende hovedtema:
1. Forbrukerlæring
2. Holdningsdannelse og holdningsendring
3. Kommunikasjonn og forbrukeratferd

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Forbrukerlæring". Kapittel 8 i Consumer Behaviour

Lengde: 01:35

MRK 3480, Studieenhet 3, del 2 - Holdningsdannelse og holdningsendring

January 13, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Holdningsdannelse og holdningsendring".  Pensum: Kapittel 9 i Consumer Behaviour.

Lengde: 01:31

MRK 3480, Studieenhet 3, del 3 - Kommunikasjonn og forbrukeratferd

January 13, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Kommunikasjon og forbrukeratferd". Pensum: Kapittel 10 i Consumer Behaviour

Lengde: 01:18

MRK 3480, Studieenhet 4, del 1 - Referansegruppe

January 13, 2015
Studieenhet 4 tar for seg temaene:
1. Referansegruppe
2. Sosial klasse
3. Kultur
4. Adopsjon og diffusjon

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Referansegruppe". Pensum: Kapittel 11 i Consumer Behaviour

Lengde: 02:05